Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Oprichting Omnyacc

Speciaal voor ons 25-jarig jubileum hebben wij Carlo Schneider, initiator van Omnyacc, opgezocht in Amsterdam. Hij vertelt alles over de reden om voor zichzelf te beginnen en hoe hij samen met o.a. Douwe Herder, Dik Kos, Henk Norder en Paul Hurks Omnyacc heeft opgezet. Hij vertelt niet alleen over de moeilijke start, maar ook over de ontwikkeling en het ontstaan van de naam. Het is inspirerend om te horen wat hij nu doet, hoe hij Omnyacc anno 2018 zou hebben opgezet en waar hij trots op is. Via deze weg bedanken wij hem dan ook voor zijn inzet en het feit dat wij nu dit mooie jubileum kunnen vieren.

Vertrouwen is key

"Voor mei 1992 had ik nooit gedacht dat ik een eigen accountantskantoor zou oprichten. Alle lichten stonden datzelfde jaar op groen om vennoot te worden bij Deloitte. Het was een hele eer," aldus Carlo. Er gebeurden verschillende dingen waardoor hij van gedachte veranderde. Van een koerswijziging waar hij niet achterstond tot perikelen met collega's. "Als ik moet samenwerken met mensen die ik niet goed kan vertrouwen, waar ben ik dan mee bezig vroeg ik mijzelf af. Dan zoek ik liever mensen om me heen die ik kan vertrouwen."

Snel schakelen

Carlo is na zijn definitieve keuze gelijk gaan schakelen met Paul Hurks, een oud studiegenoot. "Samen gaven we les aan de VU. Zo kende ik ook Rob Van Zuilen, die direct kans zag om aan te haken met zijn kantoor in Amsterdam, dat hij samen met Hein Dijsselbloem runde. Een oud-collega bracht me in contact met Douwe Herder en Dik Kos. De vennoten van het kantoor Huyg & partners, toen nog in Breezand, zochten opvolging in een breder verband. Met het samenwerkingsverband konden we onszelf ook groter neerzetten zonder dat het investering vergde. In deze fase stapte ook Henk Norder in als derde vennoot op onze vestiging. Een goede fiscalist in het team was gewoon nodig en hij kon -toen als enige fiscalist- de hele groep bedienen. De eerste bespreking met de groep vond plaats in juni 1992 en na zo'n 4 uur stond de globale vorm van Omnyacc. Op 1 oktober 1992 was Omnyacc officieel een feit met vestigingen in Amsterdam, Breezand en Heerhugowaard."

Veelzijdig

"Hoe de naam Omnyacc is ontstaan? Tijdens de eerste meeting hebben we een lange lijst gemaakt. Van persoonsnamen tot fancy namen. Deze naam bleef over als een neutrale naam. Omny staat voor veelzijdig en acc spreekt voor zich." Dat dit nu toepasselijker is dan ooit blijkt wel uit de hoeveelheid diensten die aangeboden worden. Financieringen, HRM-advisering, arbodienstverlening, om een paar te noemen. Daarnaast werd er ook een subnaam toegevoegd. "Huyg bestond al zo lang dus zij wilden graag hun eigen naam erbij houden. Dit wilde Dijsselbloem dan ook. Wij hadden geen eigen naam dus dat werd Omnyacc Heerhugowaard. Jaren later zijn we met een externe adviseur gaan zoeken naar een authentieke naam, iemand met een stuk geschiedenis. Dit werd Van Teylingen, de burgemeester van Alkmaar tijdens de 80-jarige oorlog en het Alkmaars ontzet.

Van dierenarts naar accountant

"Eigenlijk was mijn wens helemaal niet om accountant te worden. Ik wilde dierenarts worden. Ik werd uitgeloot voor toelating tot die studie, die in Nederland alleen in Utrecht wordt gegeven. Ik moest dus -tijdelijk- iets anders gaan doen. Het was 1978 en via mijn oom kwam ik in aanraking met het vak. In die tijd kon iedereen met een VWO diploma bij de toenmalige big eight komen werken. In mijn geval was het eerste sollicitatiegesprek bij het toenmalige Klynveld Kraayenhof (het huidige KPMG) voldoende om daar te beginnen. Vier dagen werken en een dag (en alle avonden) studeren." Na een nieuwe mislukte loting voor de studie Diergeneeskunde en aansluitend de verplichte militaire dienst, ging Carlo fulltime bij KPMG aan de slag. "Ik had al een heleboel multinationals van binnen gezien en gecontroleerd, maar wist niets af van het MKB. Ingegeven door een aantal misstanden bij KMPG besloot ik na afronding van mijn studie om naar Walgemoed te gaan (het huidige BDO). Daar heb ik een andere kant van het vak gezien. Er werd daar nauwelijks gecontroleerd, alleen maar 'gemaakt'. In het begin was het heel ongemakkelijk, want ik beheerste die vaardigheden helemaal niet. Ik kon bijvoorbeeld nog geen btw-aangifte maken en van boekhouden kende ik alleen de theorie, niet de praktijk. Daar heb ik heel snel geleerd. Andersom kon ik hen ook het nodige leren. Zij zetten mij in bij de grote klanten, omdat ik daar echt iets toevoegde ten opzichte van de accountants die daar intern waren opgeleid. Na ruim anderhalf jaar daar werkzaam te zijn geweest werd ik er weggeplukt door een headhunter van Deloitte."

Moeilijke start

Het idee om in Bergen 'aan huis' bij Carlo Schneider de vestiging op te starten werd al snel omgezet naar een kantoorpand in Heerhugowaard. "Er bestond daar nog geen ander accountantskantoor en we hadden goede contacten met een notarispraktijk aldaar. Na de start kregen wij wat klanten via Dik. Hij had klanten die zo aan het doorgroeien waren dat ze andere verplichte accountantscontroles nodig hadden. Omdat Huyg & partners op dat moment nog geen registeraccountants in huis had, kon zij die behoefte niet invullen. Verder hebben we het kantoor in Heerhugowaard vooral opgebouwd door heel hard te werken en creatief te zijn. Ik had zelf het idee dat het niet zo hard werken was met een eigen bedrijf en veel beter was dan de drukte van Deloitte. Het omgekeerde was waar. Ik heb twee keer zo hard gewerkt voor minder geld."

Intense tijd

"Op het werk ging het net beter, toen ik in 1996 ging scheiden. Een scheiding brengt weer andere financiële behoeften met zich mee. Ik had daarom, vanuit financieel oogpunt, veel meer drang om door te groeien dan mijn collega vennoten, die geen kinderen hadden en thuis een goed verdienende partner hadden. Ik was aan het rennen, trekken en vliegen. Zo ontstond ook Esprit opleidingen Omnyacc Advance detachering en de samenwerking met Schenkeveld advocaten, vormgegeven door een tweede eigen vestiging in haar mooie kantoorpand in Alkmaar. Met de detacheringstak konden we onze mensen in de relatief rustige zomer- en najaarsperiode detacheren en zo financiële dekking vinden voor de 'daluren'. Ik bleef met ideeën komen. Doordrammen, achteraf bezien. Dat leverde mij een flinke burn-out op eind november 2000. Van de een op de andere dag stond ik letterlijk 'geparkeerd'. Ik kon werkelijk helemaal niets meer. Zelfs het lezen van een krant of het kijken naar televisie was lange tijd niet mogelijk. De burn-out duurde zo lang, dat het voor mijn collega's niet mogelijk was om mij in de maatschap te houden. Uiteindelijk ben ik medio 2001 uitgetreden."

Werk van gemaakt

Alle gebeurtenissen in het leven vormen je en kunnen uiteindelijk ook in je voordeel werken. Zo blijkt ook voor Carlo. "Waar firmanten en aandeelhouders gaan samenwerken, ontstaan regelmatig geschillen. Soms is de inbreng niet meer gelijk of datgeen wat ze eruit willen halen gaat verschillen. Er komt een andere dynamiek. De problemen die dan ontstaan, of dit nu een boerenbedrijf is met twee zoons of een groot advocaten collectief; komen allemaal op hetzelfde neer. In het kader van mijn ervaring heb ik hier mijn werk van gemaakt; het Instituut voor Vennootschapsgeschillen. Daarnaast houd ik me nu dagelijks bezig met Café del Mar, het koffiebedrijf van mijn vriendin. Zo'n 1.000 kantoren drinken onze koffie en er zijn nu twee franchisenemers van het koffiecafé. Nu willen wij verder uitbouwen en ook de particuliere markt veroveren. Kijk voor meer informatie op: www.cafe-del-mar.nl.

Misvatting accountantsvak

Een duidelijk mening over het accountantsvak heeft Carlo zeker. "Het is een wereldwijde illusie van overheden en toezichthoudende organen dat de controlerende accountant geprivatiseerd kan blijven. Het werkt niet om met allerlei voorschriften en controle-instanties die proberen om fouten en blunders te voorkomen. Declaratiedruk (zo weinig mogelijk uren besteden en zoveel mogelijk willen verdienen), persoonlijke intimidatie en angst om klanten kwijt te raken zijn en blijven altijd werkzame krachten die weliswaar kunnen worden geadresseerd, maar niet met voorschriften kunnen worden onderdrukt. Wil je echt onafhankelijk controleren dan moet je het controleren van multinationals en publieke organisaties loskoppelen van de bestede tijd en de betaling.

Het enorme pakket aan maatregelen, bedoeld om misstanden te voorkomen in die sectoren, wordt ook toegepast op de MKB-accountant. Die heeft daar echter een totaal andere rol. De administratieve overkill waar ze mee te maken krijgen komt in de vorm van uren x tarief voor rekening van het MKB. Ik vind dat het beroep heel anders georganiseerd moet gaan worden en overheidsingrijpen nodig is. Het economisch beginsel 'wie betaalt bepaalt' wordt genegeerd. Logisch vanuit het perspectief van de -wereldwijde- beroepsbeoefenaren die garen spinnen bij blijvende privatisering. Nederland kan dit niet alleen, dat zou zinloos zijn. Ik ben dan ook bang dat het nooit gaat gebeuren.

Omnyacc anno 2018

"Wat mij anno 2018 een interessante uitdaging lijkt, is een kantoororganisatie neer te zetten die haaks staat op de huidige marktsituatie. De toegenomen regeldruk, die volledig is ingegeven door misslagen bij multinationals en publieke organisaties, past volstrekt niet meer bij de werkzaamheden voor het MKB. Ik zou daarom een legale vorm willen vinden, waarbij ik mij niets aantrek van overdadige en zinloze regels voor MKB organisaties, maar producten levert van de hoogste kwaliteit die het bedrijfsleven nodig heeft. De allerbeste mensen, die wel over een opleidingstitel beschikken, ervaring hebben opgedaan op het hoogste niveau, maar hun accountantstitel durven loslaten om zich daarmee te verlossen van de overdadige en kostbare regelgeving. Een accountantsdienst waarbij de jaarrekening, die toch in een la belandt, ondergeschikt wordt gemaakt aan het wekelijks of maandelijks rapporteren van cijfers." Lokale stakeholders, als banken en belastingdiensten, weten goede kwaliteit snel genoeg op waarde te schatten. Zo kan zo'n organisatie op (kost)prijs organisaties met gelijke kwaliteit, die gebukt gaan aan regeloverdaad en AFM toezicht, de loef afsteken.

Integer geld verdienen

"Henk en Jan hebben me wel eens gevraagd of ik trots ben op Omnyacc. Ik vind dat niet een verdienste van mij, ik heb alleen hard gewerkt. Ik heb mezelf over de kop gejaagd; dat is niet iets om trots op te zijn. Het heeft te maken met de balans tussen integriteit en degelijk werk aan de ene kant en een reëel inkomen verdienen aan de andere kant. Niet de mega inkomens van de vennoten bij de big four, maar wel een hoger inkomen dan een academische beroepsbeoefenaar in loondienst. Je bent immers ondernemer, die risico's neemt, vooruit kijkt en naast beroepsbeoefenaar ook manager is van een groep veeleisende professionals. Dit volhouden heeft te maken met inzet, snelheid en bekwaamheid. Ik heb geprobeerd om dit over te brengen op mijn collega's bij Omnyacc, maar ook in een eerdere fase bij Deloitte. Dat is volgens mij aardig gelukt. En dat is waar ik trots op ben."

Laatste nieuws

18 okt

Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in...

Agendapunten

14 nov

Op donderdag 14 november 2019 verzorgt Omnyacc GoesDeen in Haarlem een bijeenkomst inzake de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB); deze wet treedt...

X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.