Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Disclaimer Schagen

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc Schagen staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc Schagen wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc Schagen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc Schagen middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc Schagen.

Omnyacc Schagen is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer: 70128669, statutaire naam: Omnyacc Schagen Accountants & Adviseurs B.V., vestigingsplaats Schagen.

Contact opnemen
6712 klanten gingen u voor

Laatste nieuws

22 mrt

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen,...

Agendapunten

22 mrt

Op donderdag 22 maart 2018 verzorgen wij een workshop met actuele ontwikkelingen en nuttige tips rond HRM, arbeidsrecht, personeelskosten en...

X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.