Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Bijeenkomst: 'Wijzigingen in de betaling van nettoloon in 2016'

Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies komen er strikte regels voor het uitbetalen van nettoloon aan uw medewerkers. In eerste instantie zou dit ingaan op 1 januari 2016. Wegens de complexiteit is dit verschoven naar 1 juli 2016. Dit neemt niet weg dat u nu al goed moet kijken naar de nettoloon betaling per bank en de regels voor inhoudingen die u via het nettoloon wilt verrekenen. Het is belangrijk dat u goed weet hoe deze nieuwe regels precies werken. De wetgever heeft namelijk een maximale boete van € 81.000 op overtredingen gezet.

Daarom houden wij op 14 december een informatieavond om u op de hoogte te brengen van alle wijzigingen. Tevens denken wij een praktische oplossing te kunnen bieden om uw administratieve verplichtingen (die ontstaan door deze regels) tot een minimum te beperken.

Tijdens de presentatie praten wij u bij over:

 • wijzigingen in uitbelating van nettoloon (minimaal wettelijk minimumloon)
 • regels voor inhoudingen
 • extra administratieve verplichtingen
 • praktische oplossing om deze verplichtingen te beperken

Voor de agenda

 • Maandag 14 december
 • Locatie: Omnyacc Huyg & Partners, Verkeerstorenweg 1, Den Helder
 • Inloop: 19.00 uur
 • Start presentatie: 19.30 uur
 • Drankje en hapje: 20.30 uur

Wilt u hierbij aanwezig zijn?

Bedrijfsnaam*
Naam*
E-mailadres*

U kunt zich ook aanmelden via uitnodiging@omnyacc-denhelder.nl of via 0223 - 688600.

Ons streven is u inzicht te geven in:

 • Belangrijkste wijzigingen op gebied van arbeidsrecht:
  • De nieuwe ziektewet/BeZaVa
  • Sneller recht op contract voor onbepaalde tijd
  • Proeftijd bij tijdelijke contracten vervalt
  • Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten
 • Toekomstplannen arbeidsrecht:
  • Verplichte ontslagroute
  • Verkorte termijn WW-uitkering
  • Verdwijning ongelimiteerde ontslagvergoeding
 • HRM-beleid ‘een goed beleid levert u op’:
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Beoordelingscyclus en functioneringsgesprekken
  • Verzuimbeleid

Laatste nieuws

22 mei

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte...

Agendapunten

23 mei

Op woensdag 23 mei 2018 verzorgen wij een avond met actuele ontwikkelingen en nuttige tips rondom arbeidsrecht, uitzendrecht, uitruilen van...

X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.