Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp'ers weg te nemen

20 september 2016

Staatssecretaris Wiebes neemt een aantal maatregelen inzake de modelovereenkomsten. Er komt een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er worden meer mensen ingezet voor het beoordelen van de modelovereenkomsten en er wordt een openbaar register van goedgekeurde overeenkomsten geopend.

Deze actiepunten zijn door de Staatssecretaris opgenomen in de eerste voortgangsreportage van de Wet DBA. Hij hoopt hiermee bestaande onrust en onzekerheid rond de modelovereenkomsten zo snel mogelijk weg te nemen.

Meldpunt opdrachtgevers en opdrachtnemers

De Belastingdienst opent een meldpunt waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers melding kunnen doen van onbedoelde effecten van de modelovereenkomsten. Deze meldingen zullen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen waar de knelpunten zitten.

Extra mensen

Daarnaast zet de Staatssecretaris meer mensen in. Momenteel beoordelen veertig personen de modelovereenkomsten. Dit wordt de komende tijd uitgebreid naar zestig personen.

Register goedgekeurde overeenkomsten

Bovendien komt er een register waarin gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of een overeenkomst met een bepaald kenmerk door de Belastingdienst is goedgekeurd. De geplande implementatiedatum is 31 oktober 2016.

Naast deze maatregelen blijft er wekelijks overleg met branches, koepels en individuele bedrijven om knelpunten zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen. De website van de Belastingdienst zal voortdurend verbeterd worden. Tot slot kondigt de Staatssecretaris nogmaals aan dat goedwillende ondernemers geen boete krijgen.

Boetebeleid

De Belastingdienst zal een terughoudend boetebeleid hanteren met betrekking tot de modelovereenkomsten. Dit geldt ook voor de beginperiode na 1 mei 2017. Klik hier voor meer informatie. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.