Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Voorkom boete, leg arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten vast

10 oktober 2016

Buitenlandse uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als Nederlandse chauffeurs en dit contractueel vastleggen. Het Nederlandse transportbedrijf moet hier op toezien. Bijvoorbeeld door de loonstrook te controleren. Zo staat vermeld in artikel 9 in de CAO Beroepsgoederenvervoer.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 oktober 2016 een brief gestuurd aan alle Europese bedrijven die bij de KvK ingeschreven zijn, waarvan bekend is dat nevenactiviteiten worden ontplooid op het gebied van uitzendarbeid, arbeidsbemiddeling of payrolling in Nederland. In deze brief wordt ook gewezen op de gevolgen van de algemeen bindend verklaarde cao. Bij niet-naleving kunnen werknemers en/ of sociale partners een vordering jegens de werkgever instellen.

Let op!

Onder de arbeidsvoorwaarden vallen niet alleen het loon en overige vergoedingen - zoals overuren - maar ook de arbeidstijden. Denk aan overwerk, rusttijden, pauzes, duur van de vakantie en werken op feestdagen.

Naar de rechter

Transportbedrijven zijn bij een controle door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) verplicht om de gehele bedrijfsadministratie direct af te geven. Ook Vakbond FNV controleert vrachtwagens bij de grens en vraagt gegevens op via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur). Mochten transportbedrijven de CAO Beroepsgoederenvervoer niet nakomen, is de hamvraag uiteindelijk in de rechtszaal of wel of niet het Nederlandse loon betaald had moeten worden en dus of terecht het Nederlandse loon niet is betaald.

Let op!

ISZW kan boetes opleggen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen en op grond van de Wet Minimumloon ( € 8.000 per werknemer). ILT legt boetes op in verband met bijvoorbeeld overtreding van de Wet arbeidstijden (rij – en rusttijden), oplopend tot boven de € 100.000 per bedrijf.

Transportbedrijven naar het buitenland

Nederlandse transportbedrijven lopen bij een controle – wanneer zij niet goed zijn geïnformeerd – het risico op een aanzienlijke boete en/ of negatieve publiciteit. Om deze risico's te voorkomen, overwegen deze bedrijven om naar het buitenland uit te wijken. Immers, het personeelstekort in Nederland is nijpend en het inhuren van buitenlandse chauffeurs vanuit Nederland is kostbaar en risicovol. Alleen een buitenlandse vestiging openen is in dit geval niet voldoende. Belangrijk criterium is vooral vanuit waar de aansturing plaatsvindt.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.