Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Twee uitzonderingen op inhoudingsverbod minimumloon

11 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.

Uitzonderingen

Ondanks het inhoudingsverbod mag u wél de kosten voor huisvesting en voor een zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Dat kan echter alleen als uw werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft verleend. Bovendien gelden er de nodige voorwaarden.

Huisvestingskosten

Zo mag u maximaal 25% van het wettelijk minimumloon gebruiken voor betaling van de huisvestingskosten van uw werknemer. De huisvesting zelf moet voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Uw werknemer dient een afschrift van de huurovereenkomst en andere bescheiden aan u te overleggen.

Let op!
Deze afschriften moet u bewaren, zodat u kunt aantonen dat de betalingen van huisvestingskosten uit het wettelijk minimumloon terecht en niet te hoog zijn.

Zorgverzekeringskosten

Ook het rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betalen van de kosten voor een zorgverzekering is begrensd. De premiebetalingen mogen niet meer bedragen dan een jaarlijks vast te stellen geschatte gemiddelde premie die verzekerden in een bepaald kalenderjaar betalen voor een zorgverzekering. Bovendien kan de inhouding van zorgverzekeringskosten alleen als uw werknemer een kopie van zijn zorgpolis heeft overlegd.

Let op!
U dient de afschriften van de zorgpolis en de polis van de herverzekering van het eigen risico te bewaren. U moet namelijk kunnen aantonen dat de door u rechtstreeks betaalde zorgverzekeringspremies gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan gerust contact op met een van onze collega's. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.