Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?

24 januari 2017

U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet of laptop. Kan dit onbelast of moeten deze vergoedingen en verstrekkingen mee in de afrekening WKR 2016?

Noodzakelijkheidscriterium

De mobiele telefoon, de tablet en de computer die u noodzakelijk acht voor de uitoefening van het werk van uw werknemer, zijn gericht vrijgesteld. Ditzelfde geldt voor de vergoedingen en verstrekkingen die hiermee direct verband houden, zoals bijvoorbeeld programmatuur, een mobiel telefoonabonnement of het gebruik van internet thuis.

Tip:
De vergoeding van het abonnement voor een vaste telefoonaansluiting thuis is nooit gericht vrijgesteld omdat deze vrijstelling alleen geldt met betrekking tot mobiele communicatiemiddelen. U kunt deze vergoeding wel als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in uw vrije ruimte.

Voorwaarden noodzakelijkheidscriterium

De vergoeding of verstrekking moet wel de redelijkheidstoets doorstaan. Dat wil zeggen dat een redelijk handelende werkgever de vergoeding of verstrekking noodzakelijk moet kunnen achten. De werknemer moet bovendien verplicht zijn het mobiele communicatie middel of de computer terug te geven of de restwaarde te vergoeden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het vervullen van de dienstbetrekking. Dit speelt bijvoorbeeld als een werknemer uit dienst gaat.

Let op!
Mobiele communicatiemiddelen of computers die met toepassing van een cafetariaregeling worden vergoed of verstrekt zijn nooit gericht vrijgesteld onder het noodzakelijkheidscriterium.

Bestuurders en commissarissen

Voor bestuurders en commissarissen geldt een extra voorwaarde. De gerichte vrijstelling geldt dan alleen als aannemelijk is gemaakt dat het ook om een gebruikelijke voorziening gaat.

Let op!
De afrekening van de WKR doet u in uw aangifte loonheffingen januari 2017 en betaalt u uiterlijk eind februari 2017.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Omnyacc bestaat 25 jaar!

Omnyacc 25 jaar

Het samenwerkingsverband Omnyacc, met 8 vestigingen en 220 specialisten, bestaat 25 jaar! Hoewel enkele vestigingen afzonderlijk al langer bestaan, is het startschot van de samenwerking in oktober 1992 gegeven. Onze naam met het woord Omny, staat voor veelzijdig, is toepasselijker dan ooit. Er zijn in de jaren diverse diensten bijgekomen om u als (potentiële) klant nog beter te helpen. Nieuwsgierig naar:

  • De highlights van 25 jaar Omnyacc
  • Diverse (25) tips om uw voordeel mee te doen
  • Interessante en inspirerende interviews

Nieuwsgierig naar:

  • De highlights van 25 jaar Omnyacc
  • Diverse (25) tips om uw voordeel mee te doen
  • Interessante en inspirerende interviews
Download dan onze special!