Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Wanneer mag u inhouden onder minimumloon?

20 februari 2017

Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit verbod geldt niet voor wettelijk verplichte inhoudingen en voorschotten op het loon. Deze mag u nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Wettelijk verplichte inhoudingen

Wettelijk verplichte inhoudingen zijn bijvoorbeeld de loonheffingen, de werknemersbijdrage ZVW, het werknemersdeel van de pensioenpremie en maximaal 50% van de premies Whk of WGA. Deze mag u dus nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

Let op!
Bent u op grond van een cao verplicht iets in te houden, dan moet u wel rekening houden met het verbod en mag u niet inhouden voor zover u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor inhoudingen ingevolge een ANW-gat of WIA-hiaatverzekering, inhoudingen voor een personeelsvereniging en inhoudingen van de premie aanvullende zorgverzekering.

Voorschotten

Ook een voorschot op het loon, mag u nog steeds verrekenen, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Voorwaarde is dat u de verrekening vooraf schriftelijk met uw werknemer overeen gekomen bent en dat het saldo van het voorschot en de betaling waarop dit voorschot verrekend is minimaal gelijk is aan het netto wettelijk minimumloon.

Tip:
Het verbod op inhouding geldt ook niet voor een beslag dat gelegd is op een deel van het loon van uw werknemer.

Voor huisvestingskosten en zorgverzekering geldt het verbod ook niet, mits voldaan wordt aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

Wilt u meer lezen over de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017? Download hier onze lonenspecial 2017.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.