Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

GVE-reductie: voorkom een hoge heffing

22 maart 2017

Eindelijk is er duidelijkheid over de GVE-reductieregeling voor melk-producerende bedrijven. Produceert uw bedrijf melk voor consumptie of verwerking? Dan moet uw veestapel, als uw bedrijf is gegroeid, in stappen terug naar uw referentieaantal. Lopende het jaar is ook nog het realiseren van het doelstellingsaantal van groot belang.

Referentieaantal

Het referentieaantal is het aantal runderen (uitgedrukt in GVE's) dat uw bedrijf volgens de I&R-registratie op 2 juli 2015 had, verminderd met 4%. Voor een grondgebonden bedrijf (zie kader) is deze korting van 4% niet van toepassing.

Doelstellingsaantal

Met het doelstellingsaantal wordt bedoeld het aantal runderen (uitgedrukt in GVE's) op 1 oktober 2016 minus het verminderingspercentage per periode. Het doelstellingsaantal kan nooit lager worden dan het referentieaantal.

Verminderingspercentage
Het verminderingspercentage bepaalt met hoeveel procent het aantal GVE's, in een bepaalde periode, moet worden verminderd t.o.v. 1 oktober 2016. 

Periode

 • Maart en april
 • Mei en juni
 • Juli en augustus
 • September en oktober
 • November en december

Verminderingspercentage

 • 5%
 • 10%
 • Ten hoogste 20%
 • Ten hoogste 40%
 • Ten hoogste 40%

 

 

 

 

 

 

Heffing

Per maand wordt beoordeeld of u aan uw doelstellingsaantal heeft voldaan. Het gaat hierbij om het gemiddeld aantal GVE's in een maand.

Hoge heffing
Verlaagt u het aantal GVE's in een bepaalde maand onvoldoende? Dan volgt een heffing van € 240 per GVE. Let op: deze heffing wordt berekend over het aantal GVE's boven het referentieaantal. De totale heffing kan fors oplopen.

Solidariteitsheffing
Deze heffing bedraagt € 56 per GVE en wordt opgelegd als het aantal GVE's op uw bedrijf, in de betreffende periode, nog hoger is dan het referentieaantal, maar inmiddels lager is dan het doelstellingsaantal.

Uitzondering periode 1
In de eerste periode (maart/april) worden beide heffingen pas berekend over de maand april. De aantallen dieren in de maand maart doet er dus niet toe. Deze maand is bedoeld ter voorbereiding op de maand april. Maar let op, in de maand april zijn beide heffingen wel dubbel zo hoog.

Tweede maand blijft leidend
Voldoet u in periode 2 t/m 5, pas in de tweede maand van de betreffende periode, aan de maximale omvang? Dan wordt een eventueel betaalde heffing over de eerste maand in die periode terugbetaald. Het is van groot belang om de tweede maand van elke periode aan de referenties te voldoen!

Voorkom hoge heffing

Reduceer het aantal GVE's in de tweede maand van een periode altijd tot onder het doelstellingsaantal. U voorkomt er een 'hoge heffing' mee.

Tip:
Het GVE-reductieplan bestaat uit lastige regelgeving met forse financiële risico's. Laat ons u bijstaan om de gevolgen door te rekenen en van advies te voorzien. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.