Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Heffing bedrijfsinvesteringszone terecht

28 juni 2017

Ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden willen vaak gezamenlijk investeren om de omgeving veiliger of aantrekkelijker te maken. Dat kan via een Bedrijven Investeringszone (BIZ), waaraan ook een heffing verbonden is. De gemeente voert deze uit. Wanneer krijgt u met zo'n heffing te maken?
Bij invoering moet minstens de helft van de ondernemers in het betreffende gebied zich vóór of tegen de BIZ-heffing uitspreken. Daarvan moet weer minstens tweederde de invoering van de BIZ-heffing steunen, anders gaat deze niet door.

Let op!
Als de BIZ-heffing niet voor iedereen gelijk is, maar gekoppeld is aan de WOZ-waarde van uw pand, moeten de voorstanders ook méér dan de helft van de WOZ-waarde vertegenwoordigen.

Besteding middelen

Met de opbrengst kunnen volgens de wet de kosten gedekt worden van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied waarvoor de heffing wordt opgelegd.

Let op!
Dit betekent dat een activiteit niet gericht mag zijn op de particuliere belangen van één of meer ondernemers of derden.

Middelen goed besteed?

Om er zeker van te zijn dat de middelen goed besteed worden, is de gemeente verplicht om met de uitvoerders van de plannen een overeenkomst te sluiten. Dit is vaak een vereniging of stichting vanuit de ondernemers. In de overeenkomst moet staan welke activiteiten verricht gaan worden.

Tip:
Een BIZ-heffing omvat een bepaald gebied binnen een gemeente. Alleen de in het BIZ-gebied gelegen bedrijfspanden dienen de heffing te betalen. De afbakening van het gebied mag niet onredelijk of willekeurig zijn.

U kunt de BIZ-heffing aanvechten als niet duidelijk is waarom de ene ondernemer deze wel krijgt en de andere niet. Er moeten dus goede redenen zijn waarom slechts ondernemers binnen een bepaald gebied de heffing krijgen. Bijvoorbeeld omdat buiten het heffingsgebied men onvoldoende of geen profijt heeft van de voorzieningen. De gemeente zal dit aannemelijk moeten maken.
Heeft u vragen over de invoering van een BIZ-heffing, neem dan contact met ons op.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.