Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Wanneer bent u als verpleegkundige ondernemer?

20 juli 2017

Wanneer u als verpleegkundige zorg aan particulieren verleent, kunt u als ondernemer aangemerkt worden. Van belang is dan dat u voldoende ondernemersrisico loopt. Welke feiten spelen dan een rol?

VAR vervangen door Modelovereenkomsten

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is inmiddels verdwenen en vervangen door Modelovereenkomsten. Via zo'n overeenkomst kan een dienstverband worden uitgesloten. Verpleegkundigen werken vaak via bemiddelingsbureaus. Voor verpleegkundigen zijn er inmiddels speciale Modelovereenkomsten gepubliceerd op de site van de Belastingdienst.

Let op!
Bij gebruik van de Modelovereenkomst is er geen dienstverband en hoeft het bemiddelingsbureau dus geen loonheffing in te houden, op voorwaarde dat er ook volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Ondernemer of niet?

Het gebruik van de Modelovereenkomst zegt nog niets over de vraag of de verpleegkundige als ondernemer kan worden aangemerkt. Als dit zo is, bestaat er ook recht op ondernemersfaciliteiten als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Slechts één opdrachtgever?

Onlangs kwam voor de rechter de vraag aan de orde of er ook sprake kan zijn van ondernemerschap als er slechts voor één of twee opdrachtgevers gewerkt wordt. Het gerechtshof in Leeuwarden vond van wel, als er verder maar voldoende ondernemersrisico gelopen wordt. Dat was in de betreffende zaak het geval. Met name bestond het risico dat de inkomsten wegvielen als er simpelweg geen opdrachten waren of deze zouden wegvallen bijvoorbeeld door overlijden of opname in een verpleeghuis van een zorgvrager. Ook waren er bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en vakantie geen inkomsten en moest de verpleegkundige zich hier zelf voor verzekeren.

Rol bemiddelingsbureau

De verpleegkundige werkte weliswaar via een bemiddelingsbureau, maar de rol hiervan was beperkt. Dit bleek ook uit de af te dragen fee van slechts 4% van de omzet. Er was dan ook alleen maar sprake van een faciliterende rol, wat het ondernemerschap niet in de weg stond.

Heeft u vragen over het ondernemerschap voor verpleegkundigen of andere medische beroepen, neem dan gerust contact met ons op. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.