Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

SDE+ subsidie in 2017

30 augustus 2017

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. In 2017 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en najaar. De ronde SDE+ najaar 2017 loopt van 3 oktober, 9.00 uur tot 26 oktober, 17.00 uur. Het budget voor de najaarsronde bedraagt € 6 miljard. De ronde SDE+ voorjaar 2017 is gesloten.

Voor welke Zon-installaties is er SDE+ subsidie mogelijk in 2017?

Hernieuwbare elektriciteit
Er is subsidie mogelijk voor fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.

Hernieuwbare warmte
U kunt subsidie aanvragen voor 'Zonthermie met een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW', waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.

Kenmerken en wijzigingen ten opzichte van voorjaar 2017

Zon-PV
De SDE+ najaar 2017 onderscheidt twee categorieën Zon-PV. Kleinschalige Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kW en < 1 MW en een categorie met een piekvermogen ≥ 1 MW. De realisatietermijn voor Zon-PV < 1 MW is gewijzigd van drie naar anderhalf jaar. Met de wijziging van de realisatietermijn voor deze categorie vervalt de eis om binnen een jaar na subsidiebeschikking RVO.nl de opdrachtverstrekking(en) te sturen. De categorieën Zon-PV zijn alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3 * 80 A op het elektriciteitsnet.

Met het aanschaffen van een grootverbruikersinstallatie kunnen hoge kosten gepaard gaan. De netbeheerder kan u inzicht geven in deze kosten.

Als u een aanvraag indient maar geen eigenaar bent van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Haalbaarheidsstudie
Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Vraagt u subsidie aan voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 500 kWp in dezelfde openstellingsronde en komt bij een aanvraag de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval een onderbouwing van het eigen vermogen voor het totaal aan projecten binnen dezelfde openstellingsronde van dezelfde aanvrager.

Omgevingsvergunning
Plaatst u de Zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Voeg dan bij uw subsidieaanvraag de verleende omgevingsvergunning, inclusief de aanvraag van de omgevingsvergunning, van het bouwwerk toe.

Voor Zon-installaties in veldopstelling is meestal een omgevingsvergunning nodig. Als er geen omgevingsvergunning nodig is, moet u dat aan kunnen tonen door relevante documentatie mee te sturen.

Zonthermie
Voor de categorie 'zonthermie' kunt u SDE+ 2017 subsidie aanvragen voor installaties, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van 'afgedekte' collectoren, met een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW. Voor het berekenen van het vermogen geldt dat 1 m² apertuuroppervlak zonnecollector een thermisch vermogen heeft van 0,7 kW. Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

Fasering en tarieven zon

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.