Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

01 september 2017

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Wat moet u doen

Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:

 • schrijft u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer een brief/e-mail;
 • waarin u meldt of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
 • welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als u de arbeidsovereenkomst voortzet.

Let op!
Doet u dat niet, dan moet u een zogeheten aanzegvergoeding aan de werknemer betalen van maximaal één maandloon.

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding

U berekent deze vergoeding door:

 • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
 • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
 • bij provisie of een andere resultaatsbeloning neemt u het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden.

Let op!
Het loonbegrip van de aanzegvergoeding wordt op een andere wijze bepaald dat het loonbegrip voor de transitievergoeding. Bij de aanzegvergoeding gaat het om een kaal bruto uurloon dus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten, zoals een dertiende maand.

Let op!
De aanzegvergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar u verzuimd hebt aan te zeggen of te laat hebt aangezegd. Het is nadrukkelijk geen schadevergoeding. Er hoeft dus door de werknemer geen schade te zijn geleden.

Tip:
Noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd een reminder voor de datum waarop u uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen.

Stuur werknemer naar huis!

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt u hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Omnyacc bestaat 25 jaar!

Omnyacc 25 jaar

Het samenwerkingsverband Omnyacc, met 8 vestigingen en 220 specialisten, bestaat 25 jaar! Hoewel enkele vestigingen afzonderlijk al langer bestaan, is het startschot van de samenwerking in oktober 1992 gegeven. Onze naam met het woord Omny, staat voor veelzijdig, is toepasselijker dan ooit. Er zijn in de jaren diverse diensten bijgekomen om u als (potentiële) klant nog beter te helpen. Nieuwsgierig naar:

 • De highlights van 25 jaar Omnyacc
 • Diverse (25) tips om uw voordeel mee te doen
 • Interessante en inspirerende interviews

Nieuwsgierig naar:

 • De highlights van 25 jaar Omnyacc
 • Diverse (25) tips om uw voordeel mee te doen
 • Interessante en inspirerende interviews
Download dan onze special!