Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Standaardisering moet zorgen voor verlaging administratiedruk in de zorg

03 januari 2018

Bron: zorgvisie.nl

Minister De Jonge van VWS wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Dit moet de administratiedruk in de zorg verminderen.

De Jonge: minder administratiedruk door identieke standaarden

Ook wil de minister gemeenten zo nodig kunnen dwingen om regionaal samen te werken. Dit staat in een wetsvoorstel over administratiedruk dat De Jonge voor de Kerstdagen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het verminderen van de administratieve lasten in de zorg beschouwt het kabinet als een speerpunt. 'Het zijn mensen die in de zorg het verschil maken. En dus hebben we het ons aan te trekken als zij tegen een steeds grotere papierberg aanlopen,' aldus de minister.

Meer tijd voor zorg

Zorgaanbieders die met verschillende gemeenten te maken hebben, ervaren een steeds grotere administratiedruk. Sommige aanbieders moeten zelfs extra mensen aannemen om alles af te handelen, aldus De Jonge. Samen met gemeenten en zorgaanbieders heeft hij daarom afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens en standaardisering van berichtenverkeer. Zorgaanbieders moeten hierdoor meer financiële ruimte krijgen en meer tijd voor zorg.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de minister regionale samenwerking tussen gemeenten kan afdwingen als zij er niet in slagen afspraken te maken over samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gemeenten er niet uitkomen bij het inkopen van specialistische jeugdhulp.

Ab Klink

Ook Ab Klink, één van de voorgangers van De Jonge als minister en tegenwoordig bestuurder van verzekeraar VGZ, bekommert zich om de administratiedruk in de zorg. 'De lasten van zorgverleners kunnen absoluut omlaag. En als verzekeraar moeten we daar een bijdrage aan leveren,' zei hij onlangs in een interview.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.