Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Kosten en certificering van huisvesting

24 januari 2018

Gedoogbeleid verlengd tot 1 juli 2018!

Om als werkgever kosten van werknemers, bijvoorbeeld huisvesting van uw buitenlandse werknemers, in te houden of te verrekenen dient de werkgever te voldoen aan een aantal eisen (zie hierna).

Belangrijk aspect is de certificering van huisvesting. In het jaar 2017 gold er een gedoogbeleid. Dat gedoogbeleid hield in dat er geen boeterapport wordt opgemaakt voor onrechtmatige inhoudingen of verrekeningen door Inspectie SZW als de verhuurder in het bezit is van een certificaat en dat certificaat is uitgegeven door één van de certificerende instanties. Ook moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden A t/m D.

Dit gedoogbeleid blijft gelden tot 1 juli 2018. Dat betekent dat als u nog geen certificaat heeft aangevraagd, u dat zo snel mogelijk moet doen. Ondertussen moet alvast worden voldaan aan de norm! Anders kunt u de kosten voor huisvesting niet meer inhouden of verrekenen met het loon en kunt u incassoproblemen krijgen met de huur.

Hoe zit het ook alweer met het inhouden of verrekenen van kosten van huisvesting?

Kosten voor huisvesting mogen onder voorwaarden worden ingehouden of verrekend met het minimumloon. De voorwaarden zijn:

  • A. De werkgever is gemachtigd door de werknemer tot het doen van inhoudingen of verrekeningen met het loon
  • B. Het in te houden of te verrekenen bedrag van huisvestingskosten mag niet meer dan 25% van het minimumloon zijn
  • C. Er bestaat een Cao afspraak waarin de kwaliteitsnormen van de kwaliteit van de huisvesting is vastgelegd
  • D. De huisvesting moet gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde instelling.

Wat geldt voor uitzendbureaus?

Bovengenoemde voorwaarde A en B zijn al helder, hier moet de uitzendwerkgever aan voldoen. Aan voorwaarde C wordt ook voldaan, want de ABU Cao bevat een afspraak over de kwaliteitsnormen van de huisvesting. Dan rest nog voorwaarde D. De huisvesting moet gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde instelling. Het certificaat dat wordt uitgegeven is het SNF (Stichting Normering Flexwonen, www.normeringflexwonen.nl) certificaat. De eisen kunt u hier vinden.

Waar kan ik mijn huisvesting laten certificeren?

U kunt de certificering van uw huisvesting onder andere regelen bij VRO Certification BV of Crop certificering (ook wel Normec FLC). Daarvoor moet u zich eerst aanmelden bij de SNF alvorens er een afspraak kan worden gemaakt. Voorgenoemde instanties worden geaccrediteerd.

Sanctie bij niet naleving

Als u niet voldoet aan de eisen voor het inhouden of verrekenen van de kosten van huisvesting (de bovengenoemde voorwaarden A t/m D) overtreedt u de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Dit geldt ook als u niet gevolmachtigd bent tot het inhouden of verrekenen van het bedrag van zorgverzekering met het minimumloon.

Eén overtreding wordt bestraft met een bestuurlijke boete en bedraagt ten hoogste € 83.000,- (per 1 januari 2018).Daarnaast kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd en kan er een last onder dwangsom worden opgelegd voor ten hoogste twee jaar.

Overtreding kan dus vergaande gevolgen hebben voor uw onderneming.

Heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de voorwaarden A t/m D? Neem dan contact met ons op.

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.