Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Nu actie bij fosfaatrechten!

29 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. De beschikkingen fosfaatrechten zijn inmiddels verstuurd. Controleer uw referentiegegevens goed. Bent u het niet eens met de toegekende fosfaatrechten en wilt u bezwaar indienen? Of wilt u een melding doen. Onderneem dan tijdig actie!

Toekenning fosfaatrechten

Het belang van een juiste toekenning van fosfaatrechten is groot. Controleer daarom de gegevens in de beschikking goed! Heeft u, bij een bedrijfsoverdracht, referenties voor fosfaatrechten overgenomen? Dan is het extra van belang om te controleren of de referentiegegevens correct zijn overgenomen.

Diercategorieën
Voor de volgende diercategorieën zijn fosfaatrechten van toepassing:

 • Cat. 100 Melk- en kalfkoeien.
 • Cat. 101 Jongvee jonger dan 1 jaar (ook voor zoogkoeien!).
 • Cat. 102 Jongvee van 1 jaar en ouder (ook voor zoogkoeien!).

Had u op 2 juli 2015 vleesvee? Controleer dan extra goed of RVO wel voldoende rechten heeft toegekend. Informeer bij uw adviseur naar de exacte definities.

Afvoer op 2 juli 2015
Bij het aantal dieren tellen de op 2 juli 2015 aangevoerde dieren mee. De op 2 juli 2015 afgevoerde dieren tellen niet mee, tenzij ze zijn afgevoerd voor slacht of export.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toegekende fosfaatrechten? Bijvoorbeeld omdat de referentiegegevens niet juist zijn. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij RVO. U moet dit binnen 6 weken na het verzenden van de beschikking doen.

Geen beschikking ontvangen

Had u op 2 juli 2015 wel melkvee waarvoor fosfaatrechten nodig zijn? Maar heeft u geen beschikking ontvangen? Dan kunt u bij RVO een verzoek indienen om alsnog fosfaatrechten toegekend te krijgen. U moet wel bewijsstukken aanleveren waaruit blijkt, dat u op 2 juli 2015 deze dieren had.

Tip:
Neem direct actie en controleer uw beschikking fosfaatrechten. Dien zo nodig binnen 6 weken bezwaar in bij RVO.

Voor meer informatie kunt u altijd contact  met ons opnemen. 

 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.