Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

15 maart 2018

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 15 uur per week of die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract geldt dat de werknemer per oproep, of gewerkte shift, ten minste 3 uur uitbetaald moet krijgen.

Voor de werknemer met een contract van bijvoorbeeld 12 uur per week, geldt dus dat deze voor een werkshift van bijvoorbeeld 2 uur, 3 uur betaald moet krijgen. Voor een werknemer met een nulurencontract geldt dat deze bij een oproep voor werk van bijvoorbeeld 1 uur, 3 uur betaald krijgt.

Let op!
Op deze regel geldt een uitzondering. Een tweede oproep mag tot de eerste oproep worden gerekend als de tijd die tussen de gewerkte periodes niet langer is dan de gebruikelijke pauzetijd in het bedrijf.

Voorbeeld uitzondering

Stel dat de gebruikelijke pauzetijd (lunchpauze) 0,45 uur is. Een werknemer is opgeroepen voor een ochtendshift van 9-12 uur, maar hij is al om 11.15 klaar met het werk. De werknemer wordt vervolgens opnieuw opgeroepen voor een shift van 12.00 tot 14.00 uur. Hoeveel uur moet de werkgever hem nu betalen? De werkgever moet de werknemer in dit geval 5 uur betalen. 3 uur voor de oproep van 9-12 en twee uur voor de oproep van 12.00 tot 14.00 uur. Tussen de gewerkte periodes zit een tijd van 0,45 uur, de gebruikelijke pauzetijd.

Als de gebruikelijke pauzetijd bij het bedrijf 0,5 uur was, dan had de werkgever in totaal 6 uren moeten betalen omdat nu de shifts niet bij elkaar kunnen worden opgeteld en als twee aparte oproepen moeten worden gezien. De periode tussen de gewerkte shifts bedraagt dan immers meer dan de reguliere pauzetijd.

Tip:
Let goed op de omvang van het te verrichten werk en de hoeveelheid werknemers die je daarvoor oproept en/of inroostert. Bij iedere onvolledige shift moet immers per werknemer wel 3 uur worden uitbetaald.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.