Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Dijken tellen niet altijd mee

16 maart 2018

Dijken kunnen onder voorwaarden meetellen als subsidiabele grond en voor de fosfaatruimte op uw bedrijf in het kader van de Meststoffenwet. RVO heeft onlangs de voorwaarden bij primaire dijken aangescherpt.

Meetellen dijken

U kunt dijken volledig meetellen als u het exclusieve gebruiksrecht heeft en landbouwactiviteiten op de dijken uitvoert. Daarnaast moet u, voor de Meststoffenwet, de dijken 'in het kader van een normale bedrijfsvoering' in gebruik hebben. De feitelijke situatie is bepalend.

Primaire dijken

Primaire dijken zijn zeedijken en dijken langs grote waterwegen en meren. RVO stelt dat u van deze dijken nooit het exclusieve gebruiksrecht heeft. Aangezien de primaire functie van deze dijken 'waterkering en veiligheid' is, zal Rijkswaterstaat of het betreffende waterschap in grote mate bepalen wat er mag gebeuren.

Gewascode 336
Wanneer u dergelijke dijken landbouwkundig gebruikt, dient u deze dijken op te geven met gewascode 336 (Natuurlijk grasland). U kunt op deze dijken dan nog steeds betalingsrechten laten verzilveren en de fosfaatruimte meetellen voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid.

Tip:
Heeft u (primaire) dijken in gebruik? Bepaal dan met uw adviseur of deze dijken subsidiabel zijn en/of meetellen voor fosfaatruimte.

Voor meer informatie kunt u altijd contact  met ons opnemen. 

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.