Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Subsidie voor innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR in het midden- en kleinbedrijf Friesland

09 mei 2018

De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige
 • Het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die zien op:

 • bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;
 • innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
 • het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan; d. deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR
 • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

Minimale subsidiabele kosten, subsidiepercentage en maximale subsidie

 • Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal € 500,00.
 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie per project bedraagt maximaal € 2.500,00.

De deadline voor de subsidieregeling is 31 december 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u in hier de volledige verordening lezen. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven. Voor meer informatie kunt u ook altijd direct contact met ons opnemen. 

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • De nieuwe wet DBA
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.