Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

11 juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking.

Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Denk hierbij aan een zorgverlener die een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict of een levensdelict heeft gepleegd.

Beroepsverbod

Met het nieuwe wetsvoorstel kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde uit het BIG-register halen. Dit betekent dat die persoon de beroepstitel niet meer mag gebruiken, zoals bijvoorbeeld arts. Ook mag hij dan bijvoorbeeld niet zelfstandig meer opereren of geneesmiddelen voorschrijven. Wel mag hij in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken. De tuchtrechter kan echter ook verbieden dat iemand patiënten behandelt in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werkt.

Meer dan alleen verbod op beroep

Verder verduidelijkt het wetsvoorstel dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep of in zijn privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening. Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief te stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Cosmetische handelingen

De Wet BIG is ook van toepassing is bij cosmetische handelingen. Daar vallen handelingen onder, zoals injecteren of chirurgische ingrepen onder. Ongeacht de vraag of de behandeling vanuit een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.

BIG-registratie nummer

Het wetsvoorstel verplicht tevens dat BIG-geregistreerden altijd hun registratienummer vermelden. Zo is eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener te controleren en te zoeken in het BIG-register.

Indienen tuchtklacht

Het wetsvoorstel regelt ook dat iemand die een tuchtklacht wil indienen, gebruik kan maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.