Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Droogtemaatregelen spoedig bekend

17 augustus 2018

Vanwege de aanhoudende droogte heeft minister Schouten enkele versoepelingen van de regelgeving aangekondigd. Deze versoepelingen zijn, op het moment van schrijven, nog niet definitief vastgesteld. De minister wil in de tweede helft van de maand augustus duidelijkheid geven.

Versoepelingen

De minister heeft aangegeven onderstaande versoepelingen te willen doorvoeren. Maar eerst moet bekend zijn wat de (milieu)effecten kunnen zijn. Daarnaast is soms toestemming van de Europese Commissie nodig.

Vrijstelling EA-vanggewas

Met deze vrijstelling bent u niet verplicht om een EA-vanggewas in te zaaien in het kader van de vergroeningseisen. U mag dan een grasmengsel inzaaien dat u gebruikt voor de voederwinning. Bent u akkerbouwer? Dan kunt u met de vrijstelling eerder een wintergewas telen of mogelijk een voedergewas telen voor de melkveehouder telen.

Uitrijperiode dierlijke mest

De minister wil de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland verlengen t/m 15 september. Voor grasland wordt eerst gekeken naar de milieueffecten.

Calamiteitenregeling graslandvernietiging

Voor graslandvernietiging op zand- en lössgrond geldt een calamiteitenregeling als er sprake is van droogte (zie pag. 2). Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan kunt u waarschijnlijk t/m 15 september dierlijke mest aanwenden.

Vanggewas na maïs

Oogst u uw maïs eerder dan normaal? Dan krijgt u waarschijnlijk de mogelijkheid om vóór de teelt van het vanggewas en uiterlijk 15 september dierlijke mest aan te wenden. Ook komt er wellicht een mogelijkheid om het gewas in de herfst te oogsten. Daarnaast overweegt de minister soepel om te gaan met de verplichting om 'direct aansluitend' een vanggewas te telen na maïs. Dit geldt zolang er sprake is van droogte op het moment dat de maïs wordt geoogst.

Let op!
Met de aangekondigde versoepelingen kunnen zowel veehouders als akkerbouwers vanggewassen inzetten voor voederwinning. Ook kunt u dan langer dierlijke mest aanwenden. De versoepelingen zijn echter nog niet definitief. Houd de ontwikkelingen goed in de gaten!

Voor meer informatie kunt u altijd contact  met ons opnemen. 

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.