Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Weinig gebruik van no-riskpolis

06 november 2018

Organisaties die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert. Daarnaast is er bij bepaalde groepen geen toerekening in de WGA-lasten. Omdat de werkgever dit ziekengeld in mindering mag brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting, wordt uw financiële risico bij ziekte van de werknemer verminderd. Dit moet u als werkgever over de streep trekken om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

Uit onderzoek van UWV blijkt dat hiervan te weinig gebruik wordt gemaakt. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij UWV doet. Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA'ers naar schatting 50% en voor WAO'ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages nog veel lager, namelijk rond de 15% en dus is er meer ondergebruik.

Onbekendheid no-riskpolis

Een eerste verklaring van het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de no-riskpolis bij ongeveer de helft van de werkgevers bekend is. Ook zullen veel werknemers hiervan niet op de hoogte zijn. Het is ook mogelijk dat werknemers helemaal niet melden dat zij een arbeidsbeperking hebben of dat zij onder de no-riskpolis vallen. Als werkgever is het dus van belang om dit na te vragen bij uw werknemer. Omnyacc heeft een voorbeeldbrief waar u gebruik van kunt maken.

Kort verzuim

Een andere mogelijke reden is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewetuitkering aanvraagt. De gedachte hierbij is dat kort verzuim tot weinig kosten leidt en het niet de moeite loont om dit verzuim aan UWV door te geven. Daarnaast speelt mogelijk ook een rol dat de opgave van zieke werknemers door de werkgever niet direct, maar pas achteraf (op maandbasis) plaatsvindt. Dit kan ertoe leiden dat met name kort verzuim niet altijd wordt doorgegeven. Daarom is het belangrijk om deze specifieke groepen goed in beeld te hebben als werkgever.

Wilt u weten wat u nog meer uit deze no-riskregeling kunt halen? Neem dan contact  op met uw HRM-adviseur.

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.