Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Scherpere richtlijnen rond giftenaftrek

16 september 2019

Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Vanaf volgend jaar zal het kabinet een verscherping van de regelgeving voorstellen, om misbruik van de huidige regeling tegen te gaan. Hieronder hebben wij alvast een aantal zaken rondom giften uitgelicht.

Contante giften niet aftrekbaar

De aftrek van contante giften is nauwelijks te controleren. Daarom wordt voorgesteld om contante giften niet langer in aftrek toe te laten.

Taxatie giften in natura

Bij giften in natura zal voortaan een bewijs van de waarde vereist zijn, wanneer het bedragen van meer dan € 2.500 betreft. Het bewijs moet worden geleverd door een onafhankelijke derde die ter zake kundig is.

Herroepelijke giften

ANBI's dienen te melden wanneer een belastingplichtige een gift herroept. Op deze manier wordt voorkomen dat de gift in een jaar tot aftrek leidt in box 1, en de gift een jaar later herroepen wordt zonder dat dit gemeld wordt en tot correctie leidt bij de donateur.

Duidelijkheid omtrent aan te houden vermogen

ANBI's mogen nu een beperkt vermogen aanhouden om wisselingen in uitgaven op te kunnen vangen. Er zullen maatregelen worden genomen om duidelijkheid te geven welk deel van het budget hiervoor gereserveerd mag worden.

Overheidsinstelling niet automatisch ANBI

Een overheidsinstelling is nu automatisch een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften aan een dergelijke instantie in beginsel tot aftrek in box 1 leiden. Bij bijvoorbeeld dictatoriale regimes is dit ongewenst. Daarom zal de reikwijdte van de bepaling beperkt worden tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

Geen ANBI bij terrorisme

Bij verdenking van een terrorismemisdrijf kan voortaan de ANBI-status geweigerd worden. Dit betekent een versoepeling van de reeds bestaande mogelijkheden om de ANBI-status te weigeren.

Vereenvoudiging aangifte

Naast genoemde maatregelen zal het aangiftebiljet met betrekking tot giften verbeterd worden, teneinde fouten te voorkomen. Zo zal een belastingplichtige voortaan bij de aangifte kunnen kiezen uit een lijst met ANBI's, en zal bij culturele ANBI's automatisch de vermenigvuldigingsfactor (1,25) worden toegepast. Die factor wil zeggen dat de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u heeft geschonken.

Bent u particulier of zakelijk voornemens om goed doel te steunen door middel van een gift? Wij adviseren u hier graag over. Neem gerust contact  met ons op.

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • Alles over de transitievergoeding
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.