Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Arbeidscontract beëindigen én NOW

08 april 2020

U heeft de NOW-regeling aangevraagd. Kunt u dan een arbeidscontract met een werknemer beëindigen? Wat mag wel en wat mag niet?

Waarborgen werkgelegenheid

De NOW, die u vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen, beoogt de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. De NOW-regeling kent voor u als werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

  1. u heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
  2. u mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Ontslagaanvraag al ingediend?

Zoals u ziet gaat het bij de tweede voorwaarde om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) die bij het UWV zijn ingediend. Mocht u al wel ontslagaanvragen hebben ingediend op of na 18 april 2020, dan krijgt u van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen

Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaalt.  Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?

In de NOW-regeling wordt alleen gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. U mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen – zonder gevolgen voor de NOW-regeling – om onderstaande redenen of situaties:

  • een proeftijdontslag
  • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of een andere redelijke ontslaggrond
  • een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst)

Let op!
Als gevolg van een ontslag zal wel uw loonsom dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk door u te ontvangen subsidie. Als er geen nieuwe werknemers bij komen, zullen dan immers minder mensen hoeven te worden doorbetaald, waardoor de te ontvangen tegemoetkoming ook afneemt en er mogelijk zelfs – achteraf – een bedrag moet worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting: loonsom gelijk houden

Wel heeft u de inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Lukt dat echter niet omdat u vanwege het ontbreken van concreet toekomstperspectief werknemers geen vast contract kunt bieden, dan is er verder geen sanctie aan gekoppeld. Een inspanningsverplichting is immers niet gelijk aan een resultaatsverplichting.

Ontslagaanvraag zonder beroep op de NOW

Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen, zonder beroep op de NOW, zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet.

Wilt u meer weten over de voorwaarden van de NOW en hoe u deze regeling moet aanvragen? Neem dan contact met ons op. 

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door u worden gelezen.

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.