Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Gevolgen uitkering kapitaalverzekering afgesloten voor 2001

11 april 2016

Ben ik belasting verschuldigd over de uitkering die ik in 2016 ontvang voor een kapitaalverzekering die ik voor 2001 heb afgesloten?

Dat is een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. De gevolgen voor de uitkering kunnen heel divers zijn. Eén en ander is afhankelijk van onder meer het jaar waarin de kapitaalverzekering is afgesloten, de afspraken in de polis, de premies die u heeft betaald en of u de kapitaalverzekering ongemoeid heeft gelaten of mogelijk nog wijzigingen heeft aangebracht.

Let op!
Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), dan gelden andere regels en geldt het hierna volgende niet.

Kapitaalverzekering onder oud regime belast

Voor kapitaalverzekeringen die op 31 december 2000 al bestonden geldt grofweg dat de wettelijke bepalingen zoals deze golden op 31 december 2000 van toepassing blijven. Dit betekent dat deze kapitaalverzekeringen belast zijn in box 1. Bij uitkering wordt het verschil tussen de uitkering en de betaalde premie(s) daarom in box 1 belast.

Kapitaalverzekering onder oud regime (deels) vrijgesteld

Hierop geldt echter een uitzondering indien voor de kapitaalverzekering onder de op 31 december 2000 geldende wettelijke bepalingen recht bestond op een uitkeringsvrijstelling. Of hierop recht bestaat zal onder meer afhankelijk zijn van het aantal premiebetalingen, de variatie in de hoogte van de premie en de hoogte van de uitkering. Bestaat recht op de uitkeringsvrijstelling dan wordt de waarde van de kapitaalverzekering gedurende de looptijd belast in box 3. Dit betekent niet dat bij uitkering deze volledig belastingvrij is. Bij uitkering moet namelijk bepaald worden of op grond van oude regels het bedrag volledig vrijgesteld is of misschien toch nog tot een belast deel leidt. In het laatste geval zal dit belaste deel belast zijn in box 1.

Let op!
Voor kapitaalverzekeringen die voor 15 september 1999 tot stand zijn gekomen, geldt in box 3 een gezamenlijke vrijstelling van totaal € 123.428. Dit betekent dat pas vanaf het moment dat de totale waarde van deze kapitaalverzekeringen hoger is dan € 123.428, u hierover belasting verschuldigd bent in box 3.

Tip:
Voor kapitaalverzekeringen gelden veel verschillende regimes met verschillende fiscale gevolgen. Neem contact op met onze adviseurs om u te laten informeren over de specifieke gevolgen van uw kapitaalverzekering.

Deel online

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.