Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Privacy statement

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

1. De Omnyacc Federatie neemt uw privacy zeer serieus. Bij Omnyacc staat transparantie, toegankelijkheid en integriteit voorop. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Omnyacc herzien en waar nodig aangescherpt.
2. De Omnyacc Federatie (verder: "Omnyacc" of "Wij") is de partij die verantwoordelijk is zodra u de websites van Omnyacc bezoekt en is gevestigd aan de Verkeerstorenweg 1 te (1786PN) Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37040435. U kunt ons per e-mail bereiken op: info@omnyacc-federatie.nl
3. Wij kunnen uw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing als u:
a. De website van Omnyacc bezoekt;
b. Via het contactformulier op de website van Omnyacc contact met ons heeft gezocht;
c. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de pop-up op de website;
d. Als u zich heeft ingeschreven voor de loonspecial van Omnyacc via de pop-up op de website;
e. Als u via het sollicitatieformulier gesolliciteerd heeft op een functie die beschikbaar is bij één van de Omnyacc entiteiten, of;
f. Als u zich via het aanmeldformulier heeft aangemeld voor een workshop die door een van de Omnyacc entiteiten wordt verzorgd.
4. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u een overeenkomst van opdracht met één van de Omnyacc entiteiten heeft (u bent klant bij Omnyacc) of omdat u per e-mail of per post solliciteert, per e-mail een vraag stelt of een bericht stuurt, dan verwijzen wij u door naar de privacy verklaring van de betreffende Omnyacc entiteit.
5. Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Omnyacc verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt bij elk van de gevallen onder a, b, c, d, e of f aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.

2. Website bezoek en zoekopdrachten

1. Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoekgedrag in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.
2. Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.
3. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

1. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u het contactformulier op de website invult, u inschrijft voor de nieuwsbrief of de lonenspecial, zijn de volgende:
i. Voornaam en/of achternaam;
ii. E-mailadres.
2. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u solliciteert middels het sollicitatieformulier op de website van Omnyacc zijn:
i. Voornaam en/of achternaam;
ii. Telefoonnummer;
iii. E-mailadres;
iv. De persoonsgegevens die u heeft opgenomen in uw Curriculum vitae (CV);
v. De persoonsgegevens die u heeft opgenomen in uw sollicitatiebrief.
3. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u zich opgeeft voor een cursus van één van de entiteiten Omnyacc zijn:
i. Bedrijfsnaam (dit is een persoonsgegeven als de bedrijfsnaam uw eigen naam bevat of de naam van uw werkgever, opdrachtgever of collega);
ii. Voornaam en/of achternaam;
iii. E-mail adres.
4. Bovengenoemde gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens om uw vraag of bericht dat u heeft verzonden via het contactformulier te kunnen behandelen, uw sollicitatie te behandelen of de deelname aan een cursus te kunnen verwerken.
5. Omnyacc verwerkt met betrekking tot het contactformulier, de nieuwsbrief, de lonenspecial en wanneer u zich aanmeldt voor één van de cursussen die een entiteit van Omnyacc verzorgt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.
6. Als u bij één van de Omnyacc entiteiten solliciteert kan het voorkomen dat in uw Curriculum vitae (CV) persoonsgegevens zijn opgenomen die gevoelig zijn of in de bijzondere categorie persoonsgegevens vallen. In beginsel is het verboden om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, tenzij er wordt voldaan aan één van de uitzonderingsgronden of wanneer u expliciete toestemming geeft om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit onderwerp wordt nader behandeld in artikel 4 van deze privacy verklaring.

4. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

1. Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft gezonden te kunnen beantwoorden. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of de lonenspecial dan worden de door u verstrekte persoonsgegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief en/of de lonenspecial toe te zenden. De gegevens die u heeft verstrekt door middel van het contactformulier worden twee jaar bewaard, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gedurende deze periode en u bij nieuwe vragen beter te woord te kunnen staan. De gegevens die u heeft verstrekt bij het aanmelden van de nieuwsbrief of de lonenspecial, worden verwerkt totdat u zich per e-mail afmeldt.
2. Indien u het sollicitatieformulier op de website heeft ingevuld, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om uw sollicitatie te behandelen en om u te kunnen bereiken om redenen die verband houden met de sollicitatie. De door u verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Het kan mogelijk zijn dat op een later tijdstip een voor u passende functie beschikbaar is bij één van de entiteiten van Omnyacc. Met uw expliciete toestemming die u geeft bij het verzenden van het sollicitatieformulier kan de betreffende Omnyacc entiteit uw gegevens tot maximaal 1 jaar na sluiting van de sollicitatieprocedure van de functie waarop u oorspronkelijk solliciteerde bewaren. De toestemming kunt u geven onder het sollicitatieformulier door het vakje aan te vinken.
3. Indien u zich via de website heeft aangemeld voor een cursus die wordt verzorgd door één van de Omnyacc entiteiten, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om de aanmelding van de cursus te verwerken en om u nieuwsberichten te sturen over voor u interessante cursussen die de Omnyacc entiteit verzorgt. De verstrekte gegevens worden tot 2 jaar na aanmelding bewaard, om u op de hoogte te kunnen houden over soortgelijke cursussen.
4. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@omnyacc-federatie.nl

 

5. De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Omnyacc uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) staan genoemd.
2. Als Omnyacc uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, de nieuwsbrief, de lonenspecial, wegens een sollicitatie via de website of indien u zich via de website heeft aangemeld voor een cursus, dan vraagt Omnyacc voorafgaand aan het indienen van het formulier uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de AVG om de door u versterkte persoonsgegevens te verwerken.
3. Als u via de website solliciteert en u in uw Curriculum vitae (CV) of sollicitatiebrief gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen heeft opgenomen, dan wordt u geacht expliciete toestemming te hebben gegeven omdat u middels een wilshandeling, namelijk het noteren van de gegevens in uw CV en motivatiebrief en deze documenten vervolgens te verzenden, de persoonsgegevens aan de betreffende Omnyacc entiteit heeft verstrekt.

6. Het delen van uw persoonsgegevens met derden

1. De persoonsgegevens die Omnyacc van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag of bericht, het behandelen van uw sollicitatie, het verwerken van de aanmelding voor een cursus of in het geval van een juridisch verzoek.
2. Met de volgende derden worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld:
a. Een onderneming die een programma aanbiedt waarmee Omnyacc nieuwsbrieven snel kan verzenden. Uw mailadres komt in de Cloud terecht van de onderneming die dit programma aanbiedt;
b. Een onderneming die de fysieke nieuwsbrieven per post voor Omnyacc verzendt.
c. Google Analytics. Omnyacc kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
3. Met de in deze privacy verklaring genoemde derden zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van en de omgang met uw persoonsgegevens.

7. Beveiliging en cookies

1. Omnyacc neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan.
2. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van Omnyacc.
3. De systemen en internetverbindingen worden beveiligd door diverse Firewalls en mail beveiligingssystemen.
4. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen.
5. De medewerkers van Omnyacc die in aanraking komen met uw persoonsgegevens is allen contractueel strikte geheimhouding opgelegd.
6. Omnyacc maakt op haar website gebruik van functionele, niet/functionele en tracking cookies. Met betrekking tot de tracking cookies wordt bij aanvang van het bezoek op de website van Omnyacc uw toestemming gevraagd voordat deze cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daarmee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
7. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Omnyacc te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
8. Indien er sprake is van een data-lek zal Omnyacc direct melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk bij u.

8. Uw rechten

1. Recht op inzage. U kunt te allen tijden uw persoonsgegevens bij Omnyacc opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Omnyacc worden bewaard en verwerkt.
2. Recht op rectificatie. U kunt te allen tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.
3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang bijvoorbeeld uw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. Omnyacc kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht Omnyacc uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde Omnyacc verzoeken om de persoonsgegevens te wissen.
5. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Omnyacc niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Omnyacc stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang bijvoorbeeld uw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. Omnyacc kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht Omnyacc uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde Omnyacc verzoeken om het gebruik te stoppen.

9. Plichten

1. Omnyacc verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming die u heeft gegeven voorafgaand aan dat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt aan Omnyacc.
2. De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om uw sollicitatie te behandelen, uw aanmelding voor een cursus te verwerken of om te reageren op de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft achtergelaten via het contactformulier op de website. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.
3. Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de in deze verklaring genoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de in deze verklaring genoemde derden te delen, dan zullen wij eerst uw toestemming vragen.
4. Omnyacc behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
5. Omnyacc behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch procedure of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Omnyacc te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Laatste nieuws

03 jun
Voor bestelauto's bestaat een aantal fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft...

Agendapunten

Momenteel zijn er geen geplande bijeenkomsten

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.