Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Subsidies

Heb je als ondernemer een idee, verricht de onderneming een activiteit of doe je een investering waarvoor je denkt subsidie te kunnen krijgen? Leg het aan ons voor, er zijn namelijk tal van mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen liggen in geldelijke tegemoetkomingen of aantrekkelijke financieringsvoorwaarden voor jouw plannen. Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Een gemiste kans! Jij wilt toch ook het uiterste halen uit de mogelijkheden die de overheid biedt? Ben je klant bij Omnyacc dan word je altijd op de hoogte gebracht van mogelijke subsidies en regelingen.

Subsidies en regelingen voor ondernemers

Als MKB-ondernemer kom je mogelijk in aanmerking voor financiële steun van de overheid. Dit kan enige administratieve rompslomp met zich meebrengen. Aan de andere kant krijg je de rust om te werken zonder of met minder financiële zorgen. Het afleggen van verantwoording voor het verkrijgen van subsidies kan zelfs helpen om te focussen op het resultaat. Een paar belangrijke subsidies op een rij:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB): een borgstelling voor een gedeelte van het krediet
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): als je niet snel een banklening krijgt, dan kun je mogelijk 50% staatsgarantie krijgen
 • MKB-winstvrijstelling: een aftrekpost op jouw winst van 14%
 • Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM): een subsidieregeling die leren en ontwikkelen in het mkb stimuleert
 • In tijden van corona:
  • NOW
  • TOGS
  • Tozo

Honderden subsidies voor personeel

Personeelssubsidies zijn een goede manier van de overheid om bepaalde personeelszaken te stimuleren, zoals het aan het werk krijgen van bepaalde doelgroepen. Soms is heel duidelijk voor wie een subsidie geldt, soms ook niet. Wij werken met een handige subsidiescantool die voor elke (nieuwe) medewerker scant of je recht hebt op subsidie. Zo mis je nooit meer een voordeel!

Let op!
Tot 01-01-2018 had je als werkgever ruimschoots de tijd om een subsidie uit te vragen en aan te vragen. Dit was zelfs mogelijk met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar. Nu moet je binnen 3 maanden na datum in dienst de subsidie aanvragen. Ontvang je een bericht over de scan of een mogelijke subsidie? Reageer dan zo snel mogelijk. Want alleen als je binnen de aanvraagtermijn reageert, hebt je recht op subsidie.

Enkele personeelssubsidies en regelingen op een rij

 • Loonkostenvoordeel: een tegemoetkoming als je 1 of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, zoals:
 • Oudere werknemers
 • Arbeidsgehandicapte werknemers
 • Doelgroep banenafspraak
 • Wajong
 • Subsidieregeling praktijkleren: een tegemoetkoming in de kosten voor praktijkbegeleiding
 • Subsidie aanpassing werkplek: een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf zoals een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek

Energie besparen: zo word je gestimuleerd

Energiebesparing en zuinig omgaan met het milieu is belangrijker dan ooit. Daarom heeft de overheid tal van subsidies en regelingen in het leven geroepen om jou als ondernemer aan te sporen om aan het werk te gaan met duurzaamheid. Sterker nog, soms word je zelfs verplicht als ondernemer om hiermee bezig te zijn. Diverse gemeente bieden je lokale subsidies aan. Ook landelijk zijn er de nodige mogelijkheden. Waar kun je aan denken?

 • Energie-investeringaftrek (EIA): investeer in bedrijfsmiddelen (zie Energielijst) kun je momenteel 45% van het investeringsbedrag extra in mindering brengen op de fiscale winst.
 • Vamil en Milieu-investeringsaftrek (MIA): investeer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (zie Milieulijst)? En met de Vamil kun je 75% van een investering afschrijven en met de MIA heb je een extra aftrekmogelijkheid van 13,5%, 27% of 36%.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): investeer je in bedrijfsmiddelen, dan krijg je voor een investering tussen de € 2.301 en € 57.321 28% van het bedrag vergoed.
 • Salderingsregeling: de stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Daarnaast kun je gebruik maken van de btw-aftrek op zonnepanelen.
 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++): start je een project op gebied van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, dan kun je subsidie aanvragen voor 6 categorieën.
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): neem je minimaal twee energiebesparende maatregelen in je huis, dan kom je in aanmerking voor subsidie. Op rvo.nl vind je alles over de voorwaarden, hoogte van de subsidie en de manier hoe je dit kunt aanvragen.

Laatste nieuws

28 mei
Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland in zijn greep en is zich wereldwijd aan het verspreiden. De overheid heeft de maatregelen rondom het...

Agendapunten

Momenteel zijn er geen geplande bijeenkomsten

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.