Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Mis vanaf nu geen loonkostenvoordelen meer: Omnyacc zorgt voor tijdige subsidiecheck!

Wilt u vanaf nu geen loonkostenvoordelen meer missen? Met de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) dient u binnen 3 maanden na datum in dienst een verzoek in te dienen om hiervan te profiteren! Wij kunnen dit geheel voor u verzorgen.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Sinds 01-01-2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. Deze wet bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers:

 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Het jeugd-LIV
 • Het loonkostenvoordeel (LKV)

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Als u een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep LKV behoort, kunt u in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (LKV).

Grote verandering voor werkgevers

Voor dit loonkostenvoordeel (LKV) had u tot 01-01-2018 als werkgever ruimschoots de tijd om een subsidie uit- en aan te vragen bij het UWV en de Belastingdienst voor bijvoorbeeld gehandicapt of ouder personeel. Dit was zelfs mogelijk tot maximaal 5 jaar terugwerkende kracht.

Per 01-01-2018 dient dit van de overheid binnen 3 maanden na datum in dienst te worden aangevraagd. Wilt u nu na deze 3 maanden een vanaf 01-01-2018 gemiste regeling alsnog met terugwerkende kracht benutten, dan is dat niet meer mogelijk.

Er dient nu binnen 3 maanden na datum in dienst bijvoorbeeld ook een doelgroepverklaring te worden aangevraagd. Niet op tijd aangevraagd betekent geen LKV. Krijgt u bijvoorbeeld een nieuwe medewerker die achteraf uit een WIA-uitkering blijkt te komen? En gaat de aanvraag voor de doelgroepverklaring te laat weg? Dan loopt u maar liefst € 18.000 mis!

Financieel risico

Uit ervaring weten wij dat het niet mogelijk is om altijd binnen 3 maanden de hele achtergrond van uw nieuwe werknemer te achterhalen. Ook omdat een werknemer wettelijk pas na 2 maanden antwoord hoeft te geven op bepaalde vragen. Waardoor u feitelijk nog slechts één maand de tijd hebt voor het aanvragen van een doelgroepverklaring en het LKV te benutten.

Oplossing

Aangezien kwaliteit bij ons bovenaan staat, hebben wij een oplossing gevonden om het proces rondom de beschikbare subsidieregelingen voor uw personeel sterk te vereenvoudigen. Om de kans op fouten te verkleinen, en te kunnen garanderen dat u geen subsidies misloopt, werken we sinds kort met speciale, volledig geautomatiseerde subsidiesoftware. Deze software automatiseert voor u de tijdige en volledige uitvraag van mogelijke loonkostenvoordelen en overige personele subsidieregelingen. Deze software is automatisch gekoppeld met de databases van bij voorbeeld de Belastingdienst en het UWV, maar ook met de volgende salarispakketten:

 • Nmbrs
 • Loket.nl
 • AFAS
 • UNIT 4
 • Exact
 • Cobra

Scanproces

Na activering van de software starten wij het screening-, uitvraag- en controleproces. Zo versturen wij onder meer een beknopte digitale vragenlijst die u of uw medewerker binnen 5 minuten kan invullen. Direct daarna weten wij of u kans hebt op een LKV of LIV. Zo ja, dan krijgt u van ons bericht en kunt u deze uitkomst in uw eigen salarispakket verwerken.

Uw investering

De systeemkosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming en worden automatisch per maand berekend o.b.v. de volgende staffel:

 • >150 werknemers € 0,75 per werknemer
 • 100-150 werknemers € 100
 • 50 - 100 werknemers € 75
 • 21- 50 werknemers € 50
 • 11 - 20 werknemers € 20
 • 6 - 10 werknemers € 10
 • 1 - 5 werknemers € 5

Uw voordelen

 • U hoeft zelf geen checks uit te voeren op uw personeel
 • Minder werkdruk bij de salarisadministratie, ondanks de korte aanvraagperiode
 • UWV
 • U doet tijdig een beroep op de vele (wisselende) personeelssubsidies
 • Door een juiste en complete inventarisatie van uw personeel, benut u de eventueel aanwezige No Risk-regelingen in het geval van een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • U constateert niet te laat dat u een fors financieel voordeel hebt gemist
 • Dit screeningproces wordt volledig, automatisch én foutloos geborgd voor uw organisatie
 • U voldoet aan de wettelijke uitvraagvereisten richting uw personeel

Wilt u deze voordelen niet missen? Of heeft u nog vragen? Mail naar marco@omnyacc-hrm.nl of bel naar 0229 - 271994.

Laatste nieuws

18 okt

Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in...

Agendapunten

14 nov

Op donderdag 14 november 2019 verzorgt Omnyacc GoesDeen in Haarlem een bijeenkomst inzake de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB); deze wet treedt...

X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • Alles over de transitievergoeding
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • Alles over de transitievergoeding
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.